4 tips för att förbättra Wi-Fi i ditt hem

0 Shares

förlänga-hem-wifi-nätverk

I en värld där behovet av att vara kontinuerligt ansluten är absolut nödvändigt kommer Wi-Fi att inta en mycket viktigare position än vi tror i våra dagliga liv. Det är tillräckligt att veta att utan det kommer vi inte att kunna komma åt internet varken på våra mobiler eller på våra datorer, så det skulle praktiskt taget motsvara att strömmen tar slut. Här är fyra rekommendationer för att få ut det mesta av vårt nätverk.

Placera routern på en förhöjd plats

Lägg inte den i en låda, på golvet eller bakom TV: n. Tvärtom. Se till att den är från marken och ju färre fysiska hinder den har, desto bättre.

Sätt routerantennerna i vertikalt läge

Rekommendationen som nätoperatörer alltid ger oss är att vi försöker se till att antennen alltid är vinkelrätt mot marken och aldrig horisontellt. Tekniskt sett kommer vi att få bättre anslutning med höjda antenn.

Det rekommenderas att ansluta routern med kabel

Trots hur motsägelsefull denna punkt kan tyckas, eftersom en av fördelarna med trådlös anslutning just är eliminering av ledningar, rekommenderar experter att använda Ethernet -kabeln för en bättre signal.

Signalstyrka

Många gånger observerar vi att vår signal varierar beroende på var vi befinner oss. Detta har motiveringen att ju fler hinder vår router har, desto mindre blir styrkan med vilken signalen når vår enhet.

0 Shares