Europaparlamentet stödde reformen av upphovsrättslagen

0 Shares

Europaparlamentet antog nya lagar om upphovsrätt, som mottogs extremt negativt av både vanliga användare och företrädare för företagen, som fruktar att det uppstår ett rättsligt hot mot internetens frihet.

europeiska

För att nya lagar ska träda i kraft måste de godkännas av Europeiska rådet, omröstningen kommer att äga rum i april 2019.

Den nya lagen har ett antal kontroversiella artiklar – 11 om “länkskatt” och 13 om “nedladdningsbart innehållsfilter”. Den första artikeln hävdar att företag begär avgifter för länkar till innehåll, inklusive små förhandsgranskningar i sökmotorer, och den andra kräver att webbplatser filtrerar nedladdningsbart innehåll och kontrollerar användarnas upphovsrättsöverensstämmelse.

0 Shares