Microsoft visade en “hårddisk” baserad på DNA

0 Shares

Microsoft arbetar med forskare vid University of Washington på ett helautomatiserat system som kan konvertera digitala bitar till kodade DNA -molekyler för lagring och omvandla dessa molekyler till bitar vid behov.

Microsoft DNA

DNA-molekyler är perfekta för lagring av data, och i framtiden kommer detta att avsevärt minska volymen på konventionella lagringsenheter och storleken på datacenter.

Mekanismen för lagring av DNA-data liknar hur DNA i våra celler kodar genetisk information: istället för att använda elektroniska sådana och nollor översätter kodningssystemet data till DNA-baspar, med kemiska “bokstäver” för adenin, cytosin, guanin. och tymin (A, C, G, T). Ordet “HELLO” kan till exempel kodas i den kemiska strängen TCAACATGATGAGTA. Denna metod ökar lagringstätheten dramatiskt. I teorin kan du lagra en exabyte data (miljarder miljarder byte) i en kubikmeter DNA.

Denna metod är också mycket tillförlitlig. Under de rätta förhållandena kan DNA pågå mycket längre än modern arkivteknik, som förfaller under decennier. Viss DNA lyckades bevaras långt ifrån idealiska förvaringsförhållanden i tiotusentals år, till exempel i mammutständer och ben hos tidiga människor.

För närvarande arbetar forskare för att minska kostnaderna för utrustning för automatisk registrering av information i DNA. Enligt tidigare information kommer skapandet av ett DNA-baserat informationslagringssystem att slutföras i slutet av detta decennium.

0 Shares